top of page

Logopediepraktijk

Oosterhout Zuid

​OVER DE PRAKTIJK

 

Logopediepraktijk Oosterhout Zuid is een allround logopediepraktijk.
Wij verlenen op professionele en klantvriendelijke wijze logopedische zorg op maat. Binnen de praktijk hechten we veel waarde aan kwaliteit van de zorgverlening. Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor iedereen  een begeleidingsvorm gekozen die past bij de persoon en zijn of haar omgeving. Als logopediepraktijk streven wij er naar om in verbinding staan met de wijk en haar bewoners. Wij behandelen kinderen en volwassenen behandelen met uiteenlopende logopedische problemen. Hierbij kunt u denken aan problemen met de taal, spraak, slikken, maar ook problemen met het vertellen van een duidelijk verhaal en problemen met het (aanvankelijk) lezen en spellen.

​OVER DE THERAPEUT

 

Mijn naam is Saskia Welten. In 2009 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie op de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Sindsdien ben ik werkzaam geweest bij verschillende logopediepraktijken en bij een medisch kinderdagverblijf op antroposofische basis.

In de afgelopen jaren  heb ik  ervaring opgedaan met het werken met kinderen en volwassenen. Ik heb verschillende cursussen gevolgd, gericht op kinderen met een 'rugzakje'; Taalproblemen en bijkomende problematiek als ADHD, ADD, PDD-NOS. In 2017 rond ik de cursus voor dyslexiespecialisatie af. Ik voel me hiernaast ook verbonden met de antroposofische visie; kijken naar de hele persoon, niet alleen naar de stoornis.

 

bottom of page